FSMVÜ | Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
SOSYOPARK 5N1K

NE ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin organizasyonunda;  yerel  yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşların bir araya gelerek ortak faaliyet alanları içerisinde toplumun ihtiyaç duyduğu sorunlara araştırma ve geliştirme desteği verilebilecek bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Sosyopark bu alanda akademik kadro, kamu ve özel sektör yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ile sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarda bir paydada, işbirliği içerisinde çözüm üretilebilecek bir ortam sağlayacak ve topluma katkı sağlayacak faaliyet ve projeler üretecektir…    

NEDEN, NİÇİN ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör ile bir araya gelerek  var olan ya da öngörülen ihtiyaç ve problemlere karşı bilimsel, akademik çözümler üretecek, yapılan araştırmaların çıktılarını veri olarak sağlayacaktır.

NASIL ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilim insanlarının, toplum önderleri ve temsilcilerinin işbirliği ile geliştirilecek projelerle ihtiyaç ve sorunların giderilmesi için ortak hareket edecek ve faaliyet gösterecektir.

NEREDE ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelerde, kamu ve özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında toplumla iç içe toplumun sorunlarına çözüm üretecek projelerin içerisinde olacaktır.

NE ZAMAN ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yılın her döneminde kısa orta ve uzun vadeli projeler üretecek, ihtiyaçların giderilmesi ve problemlerin çözülmesine kadar çalışmalarını sürdürecektir.

KİM ? :

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite bünyesinde kurulmuş bir merkez olup; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile projeler üreten bir merkezdir. Gerekli niteliklere sahip fikir ve projesi olan her kurum veya birey merkezimize baş vurabilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi