FSMVÜ | Sosyal İş Birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Medeniyet Akademisi Başlıyor
Medeniyet Akademisi Başlıyor

Üniversitemiz Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK), Medeniyet Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Medeniyet Akademisi başlıyor.

Tüm üniversite öğrencilerine yönelik felsefe, teoloji, iktisat, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi disiplinlerinde araştırma, okuma, kitap analizlerinin yapılacağı akademide; öğrencilere entelektüel birikimlerini farklı disiplinlerle zenginleştirme olanağı sunuluyor.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmaya doğru yol almak niyetiyle hazırlanan Medeniyet Akademisi, üniversitelerde edinilen bilgi ve birikimi farklı alanlardan edinilen birikimle perçinlemek, medeniyetimizin alt yapısını anlamak ve bunu Batı düşünce sistemiyle karşılaştıracak bir donanım kazanmak hedeflerini taşıyor. Bu minvalde araştırma, sunum, kitap okuma ve her hafta farklı alanlardan davet edilecek akademisyen ve ilim insanlarını dinleme imkânı elde edilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Yerleşkesi’nde düzenlenecek Medeniyet Akademisi’nde iki sınıf yer alacak. Birinci sınıf yeni kayıt olacak öğrenciler, ikinci sınıf ise bir önceki Akademi’ye katılan öğrenciler için planlanmıştır.

Başvurular 15 Ekim’de sona erecek. İlk ders 19 Ekim'de başlayacak. 

Detaylar ve başvuru için www.medeniyetdernegi.org

 

FİKİR-DÜŞÜNCE ATÖLYESİ (1. SINIF)

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ (1. DÖNEM)

1. Hafta (19.10.2019): Medeniyet Tasavvurumuz (Ortak Ders -TDV ile Birlikte-)

2. Hafta (26.10.2019): Kuran’ı Kerim’i Anlamada Sünneti Seniye’nin Yeri ve Önemi

3. Hafta (09.11.2019): İtikadi Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Ehl-i Sünnet Anlayışı

4. Hafta (16.11.2019): Kelam, Felsefe ve İrfan Bağlamında İlmi Anlayışlar

5. Hafta (23.11.2019): Tasavvuf: Ekolleşme; Tasavvufun Sosyal, Askeri ve İktisadi Hayattaki Rolü

6. Hafta (30.11.2019): İslam Düşüncesi ve Endülüs

7. Hafta (07.12.2019): Osmanlı Klasik Çağı’nın Temel Dinamikleri ve Osmanlı’nın Dünya Devleti Oluşu

8. Hafta (14.12.2019): Medeniyetlerarası Etkileşim ve Osmanlı Sentezi (Ortak Ders -TDV ile Birlikte)

9. Hafta (21.12.2019): Tanzimat ve Batılılaşma -Modern Türkiye’nin Doğuşu’nun Tarihsel Tahlilleri

Katılımcılara Takdim Edilecek Eserler

İslam Düşüncesi’nin Yapısı, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Mezhepler Tarihi, Muhammed Ebu Zehra, Ağaç Kitabevi Yayınları

İslam Felsefesine Giriş, Richard Taylor, Peter Adamson, Küre Yayınları

Tasavvufa Giriş, Mahmud Erol Kılıç, Sufi Kitap Yayınları

Ah Endülüs, İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yayınları

Devlet-i Aliyye 1, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı Medeniyeti, Derleme, Klasik Yayınları

Tanzimat, Halil İnalcık, İş Bankası Kültür Yayınları

 

FİKİR-DÜŞÜNCE ATÖLYESİ (2.SINIF)

DİN, FELSEFE VE SOSYOLOJİ (1. DÖNEM)

1. Hafta (19.10.2019): Medeniyet Tasavvurumuz (Ortak Ders)

2. Hafta (26.10.2019): İlk Müslüman Filozoflar

3. Hafta (09.11.2019): Kelam İlminin Doğuşu ve Konuları

4. Hafta (16.11.2019): İslam’da Akıl ve Din İlişkisi, Maturidi Örneği

5. Hafta (23.11.2019): Doğu ve Batının Felsefe Yaklaşımları

6. Hafta (30.11.2019): İmam Gazzali Düşüncesinin Temel Unsurları

7. Hafta (07.12.2019): Tasavvufun Tarihsel Gelişimi ve Gazzali’nin Tasavvufa Etkisi

8. Hafta (14.12.2019): İslam Estetiği

9. Hafta (21.12.2019): İbn Haldun ve Umran İlmine Giriş

Katılımcılara Takdim Edilecek Eserler

Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi, Necip Taylan, Ensar Neşriyat

Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, Saim Kılavuz, Ensar Neşriyat

Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası. Ed. Şaban Ali Düzgün. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.

Mukaddime, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

Kuşeyri Risalesi, Abdülkerim Kuşeyri, Dergah Yayınları

Frank Griffel. Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı. İstanbul: Klasik Yayınları, 2009.

M. Cüneyt Kaya (ed.). Gazzâlî Konuşmaları. İstanbul: Küre Yayınları, 2012.

Gazzali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, Necip Taylan, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

İslam Estetiği, Turan Koç, İSAM

 

BATI MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ (2. DÖNEM)

1. Hafta: Felsefe’nin Temel Kavramları ve Temel Felsefi Sorunlar

2. Hafta: Batı Düşüncesi’nin Zihniyet Temelleri

3. Hafta: Klasik Batı Düşüncesi ve Modern Batı Düşüncesinin Temel Farklılıkları

4. Hafta: Batı Dünyası ve Rönesans

5. Hafta: Aydınlanma Dönemi ve Yeni Avrupalı Kimliği

6. Hafta: Batı Medeniyeti ve Dünya

7. Hafta: Çağdaş Batı Medeniyetinde Kültür, Felsefe ve Din İlişkisi

8. Hafta: Yirminci Yüzyıl Avrupasının Geçirdiği Fikri Dönüşümler

9. Hafta: Çağdaş Dünyada Siyasi-İktisadi Amaçlar ve Din İlişkisi (Ortak Ders)

Katılımcılara Takdim Edilecek Eserler

Hikmetin Yapı Taşları -Felsefeye Giriş-, Douglas J. Soccio, Kaknüs Yayınları

Batı Düşüncesi Tarihi, Richard Tarnas, Külliyat Yayınları

Çarpıtılmış Geçmişe Ayna, Josep Fontana, Literatür Yayıncılık

Avrupa’da Rönesans, Peter Burke, Literatür Yayıncılık

Kapitalizmin Kısa Tarihi, Fernand Braudel, Say Yayınları

20. Yüzyıl Felsefe Tarihi, Christian Delacampagne, İş Bankası Yayınları

Çağdaş Küresel Medeniyet -İngiliz-Yahudi Medeniyeti-, Teoman Duralı, Dergah Yayınları

 

DEVLET, TOPLUM VE SİYASET (2. DÖNEM)

1. Hafta: Nizamülmülk ve Siyasetname

2. Hafta: İbn Haldun ve Machiavelli’de Siyasetin Niteliği

3. Hafta: Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Temelleri

4. Hafta: Sanayi Devrimi Sonrası Oluşan Yeni Dünya Düzeni

5. Hafta: Kavramlar: Siyasal Sistem, Devlet, Anayasa, Demokrasi, Ulus Devlet

6. Hafta: Türkiye’de Toplumsal Değişimin Temel Dinamikleri

7. Hafta: Medya ve Din

8. Hafta: Modern Dünya ve Aile Kurumu

9. Hafta: Çağdaş Dünyada Siyasi-İktisadi Amaçlar ve Din İlişkisi (Ortak Ders)

Katılımcılara Takdim Edilecek Eserler

Siyasetname, Nizamülmülk, Dergah Yayınları

Hükümdar, Machiavelli, Dergah Yayınları

Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, Heath Lowry, Bilgi Üniversitesi Yayınları

Siyasi Tarih (2 Cilt), Oral Sander, İmge Kitabevi

Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Köprü

Çağdaş Küresel Medeniyet -İngiliz-Yahudi Medeniyeti-, Teoman Duralı, Dergah Yayınları

Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Saffet Köse, Mehir

Türkiye’de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, Yapı Kredi Yayınları

Modern Dünyanın Bunalımı, Rene Guenon, Hece Yayınları

 

Etkinlik Türü : Diğer
Yer : Üsküdar Yerleşkesi
Tarih : 19 Ekim 2019
Saat : 10:00


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi